MENU  
 
 

T-FLEX CAD 14

Wat zijn interessante nieuwe functies?
  • Punt tot punt positionering voor onderdelen met een variabele lengte (en doorsnede) zoals staalprofielen.
  • Afbeeldingen renderen met OptiX, waardoor effectief en WYSIWYG een fraaie realistische afbeelding van het model gemaakt kan worden.
CAD renderen OptiX
  • Vereenvoudigde en krachtige routines voor het creëren van plaatwerk uit een massief lichaam.
  • Vernieuwde en uitgebreide functionaliteit van Routing, Harness en Piping.
  • Extra mogelijkheden voor het maken van exploded view animaties voor instructies en presentaties.
  • Directe export van 3D printer bestanden.
  • Automatische plaatsing van een snelmenu met acceptatieknop bij de muisaanwijzer.

Bekijk voor een volledige lijst van nieuwe functies de T-FLEX CAD 14 release notes, of kijk op Voorbeelden. Voor geïnteresseerden die T-FLEX CAD 14 willen proberen is er een Evaluatie-versie beschikbaar.


MODELLEN AANPASSEN IN T-FLEX

Een eenvoudige methode om je model aan te passen in T-flex is het verslepen van de vormen met de muis. Doordat alle lijnen meebewegen en het model direct reageert, kun je de wijzigingen dynamisch bekijken en beoordelen. Op het moment dat exacte waardes gewenst zijn, kunnen deze in het actieve venster worden ingevoerd. Dit voorbeeld illustreert hoe modelgeometrie binnen T-flex eenvoudig en gemakkelijk kan worden aangepast met behulp van de muis.

3D CAD model aanpassen

PRODUCT DATA MANAGEMENT

Dit voorjaar bracht Top Systems haar derde versie van DOCs uit, de software voor Product Data Management en Lifecycle Management. MEER OVER PDM >>

Een substantieel deel van de productkosten ontstaat rondom engineering en planning. Overal waar mensen samenwerken kan Product Data Management voor verbetering van de productiviteit en verlaging van de kosten zorgen doordat gebruik van informatie, voor iedereen in de keten, helder en eenduidig wordt. Met PLM (Product Lifecycle Management) kunnen ontwikkel- en productieprocessen zo worden ingericht dat optimaal kan worden ingespeeld op snel veranderende klantwensen. Voor meer informatie: Contact

Product Data Management


PARAMETRISCH ONTWERPEN

In 1989 introduceerde T-flex, en later ook Pro-Engineer, CAD gebaseerd op parametrische routines. Parametrisch modelleren betekent dat een model wordt bepaald door parameters. Een wijziging van de afmeting op één plaats, kan ook andere afmetingen veranderen met behoud van de onderlinge relaties tussen elementen. (wikiversity)

parametrisch ontwerp cilinders

Deze ontwikkeling heeft grote invloed gehad op de functionaliteit van de moderne professionele mechanical CAD systemen.

In de loop der jaren heeft T-flex haar "parametrische engine" steeds verder geperfectioneerd en vervult daarmee nog steeds een voortrekkersrol.

Natuurlijk zijn er meer functies die een CAD systeem waardevol maken. T-flex ziet het als haar missie om moderne bedrijven en ingenieurs van gereedschappen te voorzien waarmee ze effectief, efficiënt en winstgevend kunnen ontwerpen, fabriceren en beheren.